Infostand zu Photovoltaik am 12.11.2022

Mengede
12.11.2022 – Bericht, Termin

Infostand zu Photovoltaik am Mengeder Markt am 12. November 2022

Foto: Jürgen Utecht
Unser Team am Infostand am Mengeder Markt

Unser Team (v.l.): Thomas Rossen, Axel Kunstmann, Matthias Rietschel.